Wejd? na stron? wydawcy "Czystej Energii" - dowiesz si? wi?cej o szkoleniach i wydawnictwach komunalnych
Zam?w prenumerat?
Zam?w prenumerat?

CZYSTA ENERGIA to miesięcznik ogólnopolski ukazujący się od września 2001 r., pierwszy na rynku wydawniczym w całości poświęcony sprawom związanym z energią przyjazną środowisku, niekonwencjonalnym w tym odnawialnym jej Ÿródłom oraz technologiom wytwarzania zgodnym z zasadami ochrony środowiska, a także sprawom poszanowania energii i poprawy efektywności energetycznej. Jest jednym z sześciu wydawanych przez prężnie rozwijającą się firmę. ABRYS Sp. z o.o. z Poznania pism poświęconych gospodarce komunalnej i ochronie środowiska. Stanowi poszerzenie i uzupełnienie tematyki znanego od 20 lat PRZEGLADU KOMUNALNEGO

Utrzymany w konwencji przeglądowej zawiera obecnie stałe działy: Informator, Wywiad, Prawo, Finanse, Edukacja, Projekty, Technologie, Reportaż oraz Forum. W miarę jak się rozwija, poddawany jest weryfikacji dostosowanej do potrzeb i przemian w polityce energetycznej. Pismo łączy naukę z praktyka i stanowi forum dyskusyjne dla wszystkich, którzy poszukują praktycznych form wprowadzania w życie zasad zrównoważonego rozwoju energetycznego, jako elementu zasady ekorozwoju.

Pismo jest kolorowe, o objętości 52 stron, a w wydaniach targowych - 68 stron. W miarę pozyskiwania środków finansowych i wzrostu zapotrzebowania na tego rodzaju wiedzę, będzie zwiększało swa objętość. Podstawowy nakład to 6700 egz.

CZYSTA ENERGIA dostępna jest w prenumeracie.

Odbiorcami CZYSTEJ ENERGII jest administracja rządowa oraz samorządowa wszystkich szczebli (gminy, urzędy wojewódzkie, starostwa itd.), zakłady i przedsiębiorstwa branży elektroenergetycznej oraz spółki wodno-ściekowe. Docieramy również do bibliotek, instytutów, stowarzyszeń i instytucji finansujących oraz agencji i ośrodków doradztwa rolniczego, a także producentów maszyn, urządzeń i instalacji dla energetyki odnawialnej. Dużą grupę prenumeratorów stanowią obecnie odbiorcy indywidualni, pasjonaci i użytkownicy odnawialnych Ÿródeł energii.

Dużą siła miesięcznika jest patronowanie wielu tematycznym targom i konferencjom, podczas których pismo dociera do szerokiego grona zainteresowanych branży energetyki odnawialnej.Zachęcam do czynnego włączenia się we współtworzenie naszego miesięcznika. Zapraszam zwłaszcza autorów, którzy zdobyli już doświadczenie w tej nowej, rozwijającej się branży, aby nadsyłali informacje i artykuły o ciekawych technologiach powstających w kraju i za granicą oraz inwestycjach jak również przeszkodach, jakie napotykają w ich realizacji.

W każdym wydaniu istnieje możliwość zamieszczenia płatnej reklamy graficznej lub artykułu promocyjnego na temat produktów i usług związanych z szeroko rozumiana branżą "czystej energii". Serdecznie zapraszamy.

Informacja o warunkach technicznych oraz cenach zamieszczenia reklam można uzyskać telefonicznie (61 655 81 71) oraz za pośrednictwem poczty elektronicznej (reklama@abrys.pl).

Redaktor Naczelny
Urszula Wojciechowska
Targi Energetyki i Elektrotechniki
VII Forum Gospodarcze TIME
POWERPOL
Forum Budownictwa Pasywnego i Zeroenergetycznego
MCBE
EKOKreatywne Firmy
Biogazownie w twojej gminie
Opieka: Webmaster